• info@gunaypano.com.tr
 • +90 282 427 59 01

Bilgi Güvenliği Politikası

GÜNAY PANO ELEKTRİK

Bilgi Güvenliği Politikası

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı risk değerlendirmesi yaparak kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak
 • Tüm sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gereksinimlerini karşılamak
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde elektronik, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm bilgi ve bilgi varlıkları için bilgi güvenliğinin üç temel öğesinin gereklerini yerine getirmek
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi
 • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi
 • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak
 • Bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak ve en üst düzeyde tutmak
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi performansını periyodik olarak değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak